Ticari kararlarınızda en üst
düzeyde fayda sağlayın

Sektörel farklılıkların göz önüne alındığı firmaların ticari kararlara yön verecek sonuçların alınmasında teknik detay ve analizlerin alınmasında etkin ve kararlı uygulamalar yürüten bir iş anlayışına sahip olarak çalışmaktayız.
Tam Tasdik
Hizmetleri
Tam Tasdik
Hizmetleri
Vergi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve tasdiki,Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi..
Devamı
KDV Ve ÖTV İadesi
İşlemleri Tasdiki
KDV Ve ÖTV İadesi
İşlemleri Tasdiki
Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İadesinin tasdiki kapsamında tasdik hizmeti vermiş olduğumuz kurumun hesap ve işlemleri incelemeye tabi tutulmakta, mal ve hizmet satın alınmış olunan alt firmalar nezdinde yapılan karşıt incelemeler yapılmaktadır.
Devamı
İç Denetim
Hizmetleri
İç Denetim
Hizmetleri
Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla iç denetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadır.
Devamı

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Ekonomiyi anlamak, analiz etmek ve akılcı yatırımlar yapmak için son yıllarında finansal danışmanlık hizmetine başvurulur. Danışmanlık hizmetinden sonuç alınması için iyi analizler ve doğru yönlendirme gerekir. Doğru yönlendirme ile akıllı yatırımlar yapmak için finansal danışmanlık firmaları ile çalışmanız gerekir. Birçok firma finansal danışmanlık hizmetinden yararlanarak karlı yatırımlar yapmaktadır.

Tüm Hizmetlerimiz

Ticari kararlarınız doğru, etik ve her zaman
kazandıran kararlar verenlere bırakın