Limited Şirketin Yeni Kanuni Temsilcinin Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesinin Eski Ortaklar Açısından Sonuçları